Wstąp do naszej wspólnoty iotrzymaj newsletter z"Twoj Bio-Horoskop!"

Zastanawiasz się co to jest biorytm?

Biorytm to bardzo cenne narzędzie. Dzięki niemu dowiesz się w jakim jesteś stanie intelektualnym, fizycznym i emocjonalnym każdego dnia. Biorytm wpływa na nasze zachowanie i nasze działania, więc pomaga poprawiać nasze relacje z innymi i samym sobą. Dr Wilhelm Flies zidentyfikował 3 główne cykle: psychiczny, fizyczny i emocjonalny, każdy odpowiedzialny za inną sferę naszego życia. Poprzez analizę matematyczna nasi eksperci określą czy Twój biorytm jest dodatni czy ujemny i na jakim kształtuje się poziomie. Pomoże Ci to podjąć odpowiednie działa a nawet decyzje w danym dniu. Biorytm rozpoczyna się w dniu urodzenia i przyjmuje różne poziomy podczas całego naszego życia. Poznaj swój biorytm!